Мини <strong>LIBRO</strong>

          Стойките от Мини LIBRO са подходящи когато мястото е ограничено или броя на бутилките е малък.

          Свободно стоящите стойки от Мини LIBRO за 6 бутилки и с държач за брошури А5 са подходящи за презентиране на вина в търговски обекти или на изложения.

          Стойките от Мини LIBRO идеално се съчетават с останалите стойки от Система LIBRO.

          Свободно стоящите стойки от Мини LIBRO са подходящи за поставяне на кухненски плотове, барплотове или шкафове, като сме спазили правилото етикетите на бутилките да са ясно видими.

 

ML WM 3.1
3 бутилки

ML WM 3.2
6 бутилки

ML WM 3.3
9 бутилки

ML FS 3.3
9 бутилки

ML FS 3.1_2_3
6 бутилки

ML FS 3.1_2_3 BH_A5
6 бутилки